Haïtian company

Le monde des haïtiensVTT cross-country dans le pays

C'est Génial!  


Bilan du site 

je veux que vous soyez à l'aise et votre collaboration serait très efficace. 

Je vous souhaite bienvenue! 

Prevansyon kont kolera 

-Lave men nou avan nou manje 

-lave men nou lè nou fin fè bezwen 

-lave legim ak fwi yo anvan nou manje yo

-pa manje manje kri 

-dlo + savon

jestyon risk ak dezas :ann prepare nou chak jou pou'n kwape dezas
jestyon risk ak dezas :ann prepare nou chak jou pou'n kwape dezas